A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Get new video   |   Hotkeys
Are you a teacher? Create your own exercises, introducing the gaps in the part of the song where you need, and also you will be able to share the link with your students. Furthermore you will be able to check the users that have done your exercises and the punctuation that they have obtained.
Now, you can create your own flashcards.

Ik Spreid Mijn Vleugels Uit Dutch Easy

by Marlous

Questions
Ik groeide op ____________ zorgen
zonderdznorerdezon

Een dag niet ____________ is voor mij
gelachenlangeheccanelhge

Wil de hele ____________ zien
wereldlwerdeweeldr

En nog naar ____________ misschien
iabnossLLissabonaLnbssoi

Maak nu al ____________ dromen waar
mijnjnimjmni

En draag de ____________ in me mee
ieefldledefiliefde

Dan mis ik ____________ ouders
ijmnjnimmijn

Ik kreeg het ____________ van hun
leveneevnlevnel

Zij maakten mij ____________ ik nu ben
sozlasoalzzoals

Wil de hele ____________ zien
derelwwereldwdlere

Click any word to get definition.
Score
( Automatic Translation )
Con tecnología de Microsoft® Translator
Tell us the error
X Close