A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Get new video   |   Hotkeys
Are you a teacher? Create your own exercises, introducing the gaps in the part of the song where you need, and also you will be able to share the link with your students. Furthermore you will be able to check the users that have done your exercises and the punctuation that they have obtained.
Now, you can create your own flashcards.

Vlinders Dutch Medium

by Nick & Simon

Questions
De ____________ verblindde me plotseling
efdeilliefdeefiled

De ____________ vlinder in winterse kou
meezrsormozeeszomerse

Dus ____________ het maar even, die tijd met jou
rutudduurtutdur

Of ____________ het door mij?
tomkmktokomt

Het ____________ en het komt als de wind
gaatagtaaatg

De ____________ maakt liefde en liefde maakt blind
entellenteelnet

Dan ____________ ik te fluiten
poolpololoop

Het ____________ me niet uit wat een ander vindt
atkmaaatmkmaakt

En ____________ het geen liefde op het eerste gezicht
jtlibkblijktkilbtj

Of ____________ het door mij?
mtokkomtkomt

Click any word to get definition.
Score
( Automatic Translation )
Con tecnología de Microsoft® Translator
Tell us the error
X Close