Print

Vlinders by Nick & Simon

Ik zit er opeens middenin
Het is als een cirkel
Geen eind of begin
Geen (1)____________ te vinden
De liefde verblindde me plotseling
Maar het nieuwe (2)__________ (3)______________________ oud
De (4)______________ vlinder in winterse kou
Kan niet overleven
Dus (5)__________ het maar even, die tijd met jou

Maar ik blijf op zoek naar dat gevoel
Elke week, (6)________ maand, (7)__________ jaargetij
Komt er altijd een ander (8)____________ voorbij
Komt het (9)________ jou
Of (10)________ het door mij?

Elke week, (11)________ maand, ieder jaargetij
Vindt er (12)____________ een (13)______________ zijn weg naar mij
Vlinders bij jou (vlinders bij mij)

Het (14)________ en het (15)________ als de wind
De lente (16)__________ liefde en liefde maakt blind
Dan loop ik te fluiten
Het maakt me niet uit wat een (17)__________ vindt

Maar dan (18)__________ ik weer langzaam mijn zin
En blijkt het geen liefde op het (19)____________ gezicht
De vlinders gestorven
De liefde bedorven
Het boek weer dicht

Maar ik (20)__________ op zoek naar dat gevoel
Elke week, elke maand, ieder jaargetij
Komt er (21)____________ een ander gevoel voorbij
Komt het door jou
Of komt het door mij?

Elke week, (22)________ maand, (23)__________ jaargetij
Vindt er altijd een vlinder zijn weg naar mij
Vlinders bij jou (vlinders bij mij)

Als de herfst dan de zomer heeft ingehaald
En de (24)________________ langzaam zijn neergedaald
Vraag je aan mij: is het voorbij?
Na (25)______________ van tijd start weer een nieuw seizoen
En dan zal ik de dagen weer overdoen
Vliegen in mei, vlinders voorbij

Vliegen in mei, (26)________________ voorbij

Vlinders bij jou, vlinders bij mij

Answers:
(1) uitweg(2) wordt(3) langzaamaan(4) zomerse(5) duurt(6) elke(7) ieder(8) gevoel(9) door(10) komt(11) elke(12) altijd(13) vlinder(14) gaat(15) komt(16) maakt(17) ander(18) krijg(19) eerste(20) blijf(21) altijd(22) elke(23) ieder(24) bladeren(25) verloop(26) vlinders