Print

Xoxoak Beleari Ipurbeltz by Urtz

Geure burua ondo ezagutu arte...
_xoxoak beleari ipurbeltz_

Ez dakit zergatik,
ez dakit zergatik
errezago (1)__________________ da
norberak izaten dituen akatsak
besteengan ikustea.

Xoxo Xoxo Xoxoak beleari ipurbeltz !
Xoxo Xoxo (2)____________ beleari ipurbeltz !

Ez dakit zergatik,
ez dakit zergatik
errezago gertatzen da
norberak izaten dituen akatsak
aitzakietan estaltzea.

Xoxo (3)________ (4)____________ beleari ipurbeltz !
Xoxo Xoxo Xoxoak (5)______________ ipurbeltz !
ai ai ai

Geure burua
Geure burua (6)________ ezagutu arte...
_xoxoak beleari ipurbeltz_
ipurbeltz !

Geure burua ondo ezagutu arte...
_xoxoak beleari ipurbeltz_

Geure burua (7)________ ezagutu arte...
_xoxoak beleari ipurbeltz_

Geure (8)__________ ondo ezagutu arte...
_xoxoak (9)______________ ipurbeltz_

Geure burua ondo ezagutu arte...
_xoxoak beleari ipurbeltz_
ipurbeltz!

....
Answers:
(1) gertatzen(2) Xoxoak(3) Xoxo(4) Xoxoak(5) beleari(6) ondo(7) ondo(8) burua(9) beleari