Print

Xoxoak Beleari Ipurbeltz by Urtz

Geure (1)__________ ondo ezagutu arte...
_xoxoak beleari ipurbeltz_

Ez dakit zergatik,
ez (2)__________ zergatik
errezago (3)__________________ da
norberak izaten dituen akatsak
besteengan ikustea.

Xoxo (4)________ Xoxoak beleari ipurbeltz !
Xoxo Xoxo Xoxoak (5)______________ ipurbeltz !

Ez dakit zergatik,
ez (6)__________ zergatik
errezago gertatzen da
norberak izaten (7)____________ akatsak
aitzakietan estaltzea.

Xoxo (8)________ (9)____________ (10)______________ ipurbeltz !
Xoxo Xoxo (11)____________ beleari ipurbeltz !
ai ai ai

Geure burua
Geure (12)__________ ondo (13)______________ arte...
_xoxoak beleari ipurbeltz_
ipurbeltz !

Geure (14)__________ (15)________ ezagutu arte...
_xoxoak (16)______________ ipurbeltz_

Geure burua (17)________ (18)______________ arte...
_xoxoak beleari ipurbeltz_

Geure (19)__________ ondo ezagutu arte...
_xoxoak beleari ipurbeltz_

Geure burua (20)________ (21)______________ arte...
_xoxoak beleari ipurbeltz_
ipurbeltz!

....
Answers:
(1) burua(2) dakit(3) gertatzen(4) Xoxo(5) beleari(6) dakit(7) dituen(8) Xoxo(9) Xoxoak(10) beleari(11) Xoxoak(12) burua(13) ezagutu(14) burua(15) ondo(16) beleari(17) ondo(18) ezagutu(19) burua(20) ondo(21) ezagutu