Print

Ο πιο καλός ο μαθητής by Ζαμπέτας

Ο πιο καλός ο μαθητής
ήμουνα εγώ (1)____________ (2)________________ ω! ω! ω! ω!
κι οι δάσκαλοι (3)____________ σε είχανε
μη (4)________________________ (5)____________ μη στάξει

Ένα καιρό που σ' έστελνε
η μάνα σου σχολείο ω! ω! ω! ω!
ο (6)________________________________ μου με έβαζε
στο πρώτο (7)________ θρανίο

Ο πιο (8)____________________ ο μαθητής
ήσουν εσύ στη τάξη ω! ω! ω! ω!
κι (9)________ (10)________________________________ (11)____________ με είχανε
μη (12)________________________ (13)____________ μη στάξει

Πάντοτε στο τετράδιο
βαθμό (14)____________________________ (15)________________ ω! ω! ω! ω!
κι αν (16)____________ ζωή πήρες μηδέν
τα (17)________________________ μια γυναίκα

Ο πιο καλός ο μαθητής
ήσουν εσύ στη (18)________________ ω! ω! ω! ω!
κι οι (19)________________________________ (20)____________ σε είχανε
μη βρέξει και (21)________ στάξει
Answers:
(1) στη(2) τάξη(3) μου(4) βρέξει(5) και(6) δάσκαλος(7) το(8) καλός(9) οι(10) δάσκαλοι(11) μου(12) βρέξει(13) και(14) έπαιρνα(15) δέκα(16) στη(17) φταίει(18) τάξη(19) δάσκαλοι(20) μου(21) μη