Print

Ο πιο καλός ο μαθητής by Ζαμπέτας

Ο πιο (1)____________________ ο μαθητής
ήμουνα εγώ στη τάξη ω! ω! ω! ω!
κι (2)________ (3)________________________________ (4)____________ (5)________ είχανε
μη (6)________________________ και μη στάξει

Ένα καιρό (7)____________ σ' έστελνε
η μάνα (8)____________ (9)____________________________ ω! ω! ω! ω!
ο (10)________________________________ (11)____________ με έβαζε
στο πρώτο το θρανίο

Ο πιο (12)____________________ ο μαθητής
ήσουν εσύ (13)____________ (14)________________ ω! ω! ω! ω!
κι οι δάσκαλοι (15)____________ (16)________ είχανε
μη βρέξει (17)____________ (18)________ στάξει

Πάντοτε στο τετράδιο
βαθμό έπαιρνα δέκα ω! ω! ω! ω!
κι αν στη (19)____________ πήρες μηδέν
τα φταίει μια γυναίκα

Ο (20)____________ (21)____________________ ο μαθητής
ήσουν εσύ (22)____________ τάξη ω! ω! ω! ω!
κι οι δάσκαλοι μου (23)________ είχανε
μη βρέξει (24)____________ (25)________ στάξει
Answers:
(1) καλός(2) οι(3) δάσκαλοι(4) μου(5) σε(6) βρέξει(7) που(8) σου(9) σχολείο(10) δάσκαλος(11) μου(12) καλός(13) στη(14) τάξη(15) μου(16) με(17) και(18) μη(19) ζωή(20) πιο(21) καλός(22) στη(23) σε(24) και(25) μη