Imprimir

Llença't by Lax'n'Busto

Caus a terra (1)________ avall
creus que no te'n sortiràs,
però amb els mesos te'n adones
que tornes a començar.
I a força de (2)________ de caure
i de (3)________________ aixecar
veus que les coses no canvien
però ja no ets qui eres abans.

Doncs he (4)__________ ja (5)________ o sis
i sóc el que ara tincl,
no vull pensar en el que arribarà demà!

Llença´t, cada instant és únic
no es repetirà,
sento que el cor ja no para de bategar
i diu que em llençi,
que no (6)__________ en tot el que vindrà,
que un llapis mai no dibuixa (7)__________ una mà.

I per què els (8)________ pensaments
que sempre viuen el (9)______________
no conjuguen (10)____________ temps que
el ja faré, el que no vaig fer?
Doncs avui o potser demà
seré (11)__________ o seré per allà,
seré un troç de l´univers
que no noti el pas del temps.
El que faig a (12)________ instant és
la força que em fa gran,
no vull pensar en el que arribarà demà.

Llença´t, (13)________ (14)______________ és únic
no es repetirà,
sento que el cor ja no para de bategar
i diu que em llençi,
que no pensi en tot el que vindrà,
que un (15)____________ mai no dibuixa sense una mà.

Llença´t, cada instant és únic
no es repetirà,
sento que el cor ja no (16)________ de (17)______________
i diu que em llençi,
que no pensi en tot el que vindrà,
que un (18)____________ mai no dibuixa sense una mà.

Llença´t, cada (19)______________ és únic
no es repetirà,
sento que el cor ja no para de bategar
i diu que em llençi,
que no (20)__________ en tot el que vindrà,
que un llapis mai no dibuixa (21)__________ una mà.
Respuestas:
(1) molt(2) molt(3) tornarte(4) estat(5) cinc(6) pensi(7) sense(8) meus(9) present(10) altres(11) aquí(12) cada(13) cada(14) instant(15) llapis(16) para(17) bategar(18) llapis(19) instant(20) pensi(21) sense