Imprimir

Astronaut by Spinvis

Goeie reis
je (1)________ nu geen gewicht
astronaut
ga sneller dan het licht

De (2)________________ (3)____________ zacht
van het wonder dat je wacht
kijk niet om, ga (4)____________ vooruit

Goeie (5)________ en houd je haaks
en (6)________ (7)________ uit

Astronaut, als (8)__________ verzilverd kind
Astronaut, door duisternis omringd

En als je (9)________ verdwaald
Ga (10)__________________ en wees niet bang
Geef de (11)____________ wat ze vraagt
Eet de (12)________________ die ze draagt
Kijk (13)________ om ga steeds vooruit
Kijk (14)________ om ga steeds vooruit

Goeie (15)________ en houd je haaks
en (16)________ (17)________ uit

Astronaut
Astronaut
Astronaut
Astronaut
Astronaut
Astronaut
Astronaut
Respuestas:
(1) hebt(2) planeten(3) zingen(4) steeds(5) reis(6) kijk(7) goed(8) traan(9) soms(10) rechtdoor(11) liefde(12) vruchten(13) niet(14) niet(15) reis(16) kijk(17) goed