Print

Ο πιο καλός ο μαθητής by Ζαμπέτας

Ο πιο καλός ο μαθητής
ήμουνα εγώ (1)____________ τάξη ω! ω! ω! ω!
κι (2)________ δάσκαλοι μου σε είχανε
μη βρέξει και (3)________ στάξει

Ένα καιρό που σ' έστελνε
η (4)________________ σου σχολείο ω! ω! ω! ω!
ο δάσκαλος μου με έβαζε
στο πρώτο το θρανίο

Ο πιο καλός ο μαθητής
ήσουν εσύ στη τάξη ω! ω! ω! ω!
κι οι δάσκαλοι (5)____________ με είχανε
μη βρέξει και (6)________ στάξει

Πάντοτε στο τετράδιο
βαθμό έπαιρνα δέκα ω! ω! ω! ω!
κι αν στη ζωή (7)____________________ μηδέν
τα φταίει μια γυναίκα

Ο πιο καλός ο μαθητής
ήσουν (8)____________ στη τάξη ω! ω! ω! ω!
κι οι δάσκαλοι μου (9)________ είχανε
μη βρέξει και (10)________ στάξει
Answers:
(1) στη(2) οι(3) μη(4) μάνα(5) μου(6) μη(7) πήρες(8) εσύ(9) σε(10) μη